Senioraftaler

Et væsentligt aspekt af et seniorvenligt arbejdsmiljø kan være senioraftaler, der sikrer en overgang fra arbejdsliv til efterløn eller pension, og som tager hensyn til både seniorers og arbejdspladsens behov.

Senioraftaler er en fordel for alle

Den tid er for længst forbi, hvor 60-års fødselsdagen var lig med et farvel til arbejdsmarkedet. Mange seniorer ønsker ikke at forlade jobbet med et slag, og mange virksomheder har stort behov for at holde på ældre, velkvalificeret arbejdskraft i flere år end tidligere. Begge parter har altså fordel af, at tilbagetrækningen fra jobbet foregår planlagt og gradvist.

Individuelle aftaler er bedst

En senioraftale er en aftale mellem virksomheden og medarbejderen om særlige arbejdsvilkår, som tilgodeser begge parters behov i den periode, hvor medarbejderen trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det er meget svært at lave én senioraftale, der dækker alle seniorers behov. Kompetencerne og ønskerne hos de enkelte medarbejdere er forskellige, og det kræver individuelt tilpassede forhold og aftaler.

Mindre tid eller andre opgaver

Nogle seniorer ønsker en gradvis nedtrapning i arbejdstid frem mod pension eller efterløn. Det kan være af helbredsgrunde, eller fordi prioriteringerne i livet skifter.

Ønsket om en gradvis nedtrapning kan løses ved at skifte til deltidsarbejde, eventuelt kombineret med en fleksibel efterløn. Fleksibel efterløn er en ordning, hvor seniorer beholder jobbet og tilknytningen til arbejdspladsen på nedsat tid samtidig med, at de modtager en nedsat efterløn. Samlet kan det give en bedre indtægt end fuldtidsefterløn og en mindre brat exit fra arbejdslivet.

For andre seniorer er ønsket ikke nedsat tid, men i stedet andre arbejdsopgaver, efteruddannelse eller ansvar på jobbet.

Aftaler giver overblik

Senioraftaler kan helt konkret sikre, at virksomheden ikke mister værdifulde kompetencer i utide. For virksomhederne er en senioraftale med til at sikre den langsigtede planlægning. Aftalen kan give overblik over, hvordan virksomheden skal prioritere den fremtidige rekruttering eller efter- og videreuddannelse.