Hvad kan I gøre?

Støj kan i vid udstrækning forebygges ved hjælp af god planlægning og støjdæmpning ved kilden. Hvis støjbelastningen er over 85 dB(A), skal man bruge høreværn, indtil støjen er blevet dæmpet.