Når en heltidssygemelding er nødvendig

Når en medarbejder mistrives i en sådan grad, at medarbejderen må sygemeldes på fuld tid, sætter det både medarbejder og arbejdsplads i en svær situation. Det er afgørende, at arbejdspladsen starter en dialog op om mulighederne for medarbejderens tilbagevenden hurtigst muligt.

Når en medarbejder må sygemeldes på fuld tid, sker der ofte det, at både arbejdsplads og medarbejder bliver ramt af tvivl om, hvornår og hvordan det bedst giver mening for alle, at medarbejderen vender tilbage til arbejdet og sit tidligere ansvarsområde.

For medarbejderen kan usikkerheden handle om, hvordan der tages hånd om de arbejdsopgaver, han eller hun tidligere dækkede, og hvilken belastning det måtte være for kollegerne. Det gør det svært for personen at tage det nødvendige hensyn til eget helbred og give en realistisk vurdering af, hvornår han eller hun er klar til at vende tilbage.

For arbejdspladsen og nærmeste leder vil medarbejderens fravær betyde, at der mangler de nødvendige ressourcer for at få opgaverne løst i den kvalitet og det omfang, der er forventningen.

Tidligere chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael R. Danielsson giver her et par anbefalinger:

Dialog om tilbagevenden til arbejdet

Det er afgørende, at begge parter så tidligt som muligt starter en dialog op omkring mulighederne for medarbejderens tilbagevenden. Det skal selvfølgelig gøres under hensyn til, at medarbejderen,der er sygemeldt fx pga. stress, skal blive rask igen.

For de fleste giver det mening at vende tilbage i et begrænset omfang tidsmæssigt og med et begrænset ansvar til at starte med.

Når det lykkes at inddrage den sygemeldte på en hensyntagende måde, bidrager det både til, at mindske medarbejderens bekymringer og tvivl, og samtidig øger det sandsynligheden for at medarbejderen kan fastholdes.

Nogen gange kan medarbejderne også opleve, at problemerne er forårsaget af et usundt psykisk arbejdsmiljø fx pga. svære kollegiale konflikter eller konflikter med ledelsen. I sådanne situationer kan medarbejderen måske tale med en god kollega, arbejdsmiljørepræsentant eller evt. få professionel rådgivning om, hvad der skal til, før han eller hun vil vende tilbage til sin arbejdsplads.

Som det fremgår af de gode råd til medarbejderen, til kollegerne og til lederen, er det i alle disse situationer vigtigt, at alle arbejder for at samtalerne kan gennemføres med tillid, tryghed og tålmodighed. 

Læs mere om, hvad I kan gøre

Vigtigt at være en del af fællesskabet

Mange oplever, at det at stå uden for arbejdslivet, selv i en kortere periode, medfører tvivl om, hvor ’klar’ man skal være for at kunne bidrage.

På arbejdspladsen bliver lederen i tvivl om, hvor meget man skal afvente en bedring, eller hvor meget lederen skal gå aktivt ind og søge en aftale om, hvornår og i hvilket omfang medarbejderen igen kan inddrages i arbejdet og opgavernes udførelse.

Medarbejderen må ikke opleve at føle sig presset til at skulle tilbage på arbejdet, men det er samtidigt vigtigt, at medarbejderen oplever at være en del af fællesskabet og blive inddraget i et omfang, der er muligt.

Arbejdspladsen og medarbejderen må i fællesskab forpligte hinanden til at skabe rammerne for en tilbagevenden, der tager hensyn til medarbejderens behov og ønsker og samtidig sikrer en fornuftig opgaveløsning for virksomheden.

Herunder er det tilsvarende vigtigt, at lederen tager hånd om og inddrager kollegerne, så det er klart for alle, hvad der kan forventes af den enkelte medarbejder, der skal tilbage på arbejde igen.