Når en deltids-sygemelding er nødvendig

Når en medarbejder mistrives i en sådan grad, at det ikke er muligt for medarbejderen at blive i jobbet på fuld tid, er der en række ting, som er vigtige både for den enkelte medarbejder, men også for arbejdspladsen, at der tages hånd om.

Her er et par gode råd til at gribe situationen an:

Konstruktiv dialog og midlertidige aftaler:
Det er særlig vigtigt, at både medarbejdere og ledere finder modet til at indgå i en konstruktiv dialog med hinanden om, hvordan de bedst og hurtigst muligt laver de nødvendige – måske midlertidige – aftaler om, hvordan det gode samarbejde skal være.

Erfaring viser, at medarbejdere ofte rammes af en dårlig samvittighed hvis de i en periode er nødt til at melde sig syg. Det kan fx være i form af ikke at kunne løse alle sine opgaver og overholde deadlines, hvilket kan gå ud over bl.a. kollegerne. I sidste ende kan det samtidig betyde at medarbejderen kommer til at tvivle på sin egen arbejdsevne og sit eget værd.

Omvendt vil lederen og arbejdspladsen typisk kunne rammes af en dårlig samvittighed over ikke at have kunnet forebygge den ulykkelige situation eller mindske den, og samtidig være i tvivl om, om medarbejderen kan håndtere opgaverne.

For at sikre et godt samarbejde skal arbejdspladsen hurtigst muligt tage initiativ til en samtale om, hvordan medarbejderen kan vende godt tilbage i arbejdet, fx ved i en periode at være delvist sygemeldt.

Målrettet proces og løbende forventningsafstemning
Selvom det kan synes som utidig indblanding, er det afgørende, at der arbejdes målrettet på hvordan medarbejderens tilknytning til arbejdspladsen fastholdes gennem gode gensidige aftaler.

Det skal foregå gennem en løbende forventningsafstemning så det sikres, at medarbejderen gradvis kan påtage sig sine tidligere arbejdsopgaver og ansvar eller at det afstemmes, hvilke forandringer i opgaver og ansvar, der har vist sig nødvendige, så medarbejderen fremadrettet igen kan blive en del af arbejdspladsen uden delvis sygemelding

Kilde: Tidligere chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden