Forebyg sygemelding i god tid med politik for fastholdelse

Det kan give store menneskelige og økonomiske tab på en arbejdsplads, når medarbejdere bliver ramt af fx stress eller fysiske skader. Derfor skal arbejdspladsen sætte ind i god tid med en effektiv fastholdelsespolitik, der sikrer, at medarbejderne ikke slipper arbejdspladsen og så vidt muligt kommer sig igen.

Når medarbejdere bliver sygemeldt med fx stress , er omkostningerne store for den enkelte og for virksomheden.

Det kan fx være:

  • organisatoriske og strukturelle udfordringer ved at få de nødvendige opgaver løst.
  • økonomiske omkostninger ved at måtte udskyde leverancer, deadlines og indhente ressourcer såsom vikarer.
  • økonomiske omkostninger, hvis der skal rekrutteres og oplæres nye medarbejdere, og den lange periode, der går, før den nye medarbejder kan bidrage på højde med en erfaren medarbejder.

Derfor er forebyggelse af langtidssygemeldinger og fastholdelse af medarbejdere, der er fraværende på grund af fysiske eller psykiske årsager,afgørende for alle parter. Jo før man handler, desto bedre. Det giver mindst mulig forstyrrelse i forhold til virksomheden og i forhold til medarbejderen.

Læs mere om, hvordan I som arbejdsplads bedst kan gribe til handling i tre forskellige situationer med fokus på fravær pga. psykiske årsager: