Før en sygemelding

Når der er risiko for, at en medarbejder måske sygemelder sig af psykiske årsager, er der en række ting, som er vigtige, at arbejdspladsen tager hånd om.

Find balance mellem krav og ressourcer

De fleste virksomheder kan genkende, at medarbejdere af og til oplever, at de i perioder er under pres og har svært ved at nå deres arbejdsopgaver på en tilfredsstillende måde.

Alle erfaringer peger på, at det forebygger mistrivsel og stress, hvis arbejdspladsen løbende sikrer, at der er en god balance mellem arbejdets krav og de tidsmæssige og faglige ressourcer, den enkelte medarbejder har.

Det handler om en kontinuerlig dialog omkring balancen mellem krav og ressourcer, og det er altså en balance, der skal findes i fællesskab mellem medarbejder og leder.

Løbende forventningsafstemning

Det er sjældent tilstrækkeligt at have en årlig status- eller medarbejderudviklingssamtale. Det er i stigende grad nødvendigt at have løbende samtaler og forventningsafstemninger, hvor man sikrer en balance mellem de forventninger der er til den enkelte medarbejder, og medarbejderens evner og muligheder for at kunne indfri kravene.

Det handler om at kunne sikre en løbende forventningsafstemning, hvor medarbejderen føler sig hørt og set, og lederen samtidig kan sikre at opgaverne løses i forhold til de nødvendige krav om kvalitet og omfang.

Kilde: Tidligere chefpsykolog Michael R. Danielsen, Psykiatrifonden.