Dødsulykker 2019

Her finder du en kort beskrivelse af de dødsulykker, der er sket i 2019, samt hvad du kan gøre for at forebygge de pågældende ulykkestyper.

En dødsulykke beskrives på denne liste, hvis der er tale om en arbejdsrelateret dødsulykke eller hvis der er en formodning om, at der kan være tale om en arbejdsrelateret dødsulykke.

På Arbejdstilsynets ulykkesbarometer finder du de dødsulykker, der er anmeldt efter arbejdsmiljøloven, og som Arbejdstilsynet har vurderet er arbejdsrelaterede dødsulykker. Barometeret udgør således en delmængde af de ulykker, der er beskrevet på nedenstående liste, og der kan derfor forekomme beskrivelser af dødsulykker på nedenstående liste, som ikke er på Arbejdstilsynets barometer over anmeldepligtige dødsulykker.

Dødsulykker (og alle andre arbejdsulykker) har 2 datoer – en ulykkesdato (den dag ulykken er sket) og en anmeldedato (den dag ulykken er anmeldt i EASY). Arbejdstilsynets opgørelser sker ud fra anmeldedatoen. Det betyder, at en ulykke sket i et år (fx 2018) kan tælle med på barometeret over dødsulykker for det følgende år (fx 2019), hvis dødsulykken først anmeldes det følgende år (2019). 2 dødsulykker, sket i 2018, tæller af denne grund med på barometeret for dødsulykker i 2019.

Arbejdstilsynets ulykkebarometer

Beskrivelser af dødsulykker i 2018

Dødsulykke den 26. januar 2019

En 29-årig dansk medarbejder har mistet livet i forbindelse med kranning af en 1,8 tons betonklods. Betonklodsen var anhugget med én strop, og gled ud af stroppen og væltede ned over afdøde. Der er afgive påbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Dødsulykke den 17. januar 2019

En 37-årig polsk medarbejder har mistet livet i forbindelse med fældning af bøgetræer. Afdøde blev ramt af et væltende træ. Der er givet 2 strakspåbud til virksomheden. Efter fast praksis vurderes ulykken strafferetsligt i forhold til Arbejdsmiljøloven.

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker ved træfældning

Dødsulykke den 8. januar 2019

En 34-årig selvstændig dansk landmand har mistet livet  i forbindelse med arbejde med en minilæsser. Arbejdstilsynets undersøgelse af ulykken er afsluttet.

Læs her, hvordan du kan forebygge ulykker ved færdsel på virksomheden

Dødsulykke 2. januar 2019

En 60-årig dansk medarbejder døde i forbindelse med togulykken på Storebælt den 2. januar 2019. Afdøde var som led i sit arbejde passager i toget.