Skab en god sikkerhedskultur

Sikkerhedskultur er et nøgleområde i forhold til at forebygge ulykker. En virksomheds sikkerhedskultur er den måde, ledere og medarbejdere i det daglige arbejder med sikkerhed i en virksomhed – også under tidspres.

I mange tilfælde bunder arbejdsulykker i en dårlig sikkerhedskultur. Ledere og medarbejderes engagement og indstilling til sikkerhed er derfor vigtig.

God sikkerhedskultur har en positiv indflydelse på kvalitet og produktivitet, og derfor er det også en forretningsmæssig fordel.

4 forhold der påvirker sikkerhedskulturen

 • Prioriteringen af sikkerhed: Ledelsen viser tydeligt, at sikkerhed har en høj prioritet, også når der er tidspres. Ledelsen har stor viden om sikkerhed og støtter initiativer fra medarbejderne.

 • Retfærdighed: Der er en åben og retfærdig kultur, hvor man kan tale frit, analysere og lære af ulykker og nærvedulykker. Der bliver taget godt imod nye ideer og bakket op om nye initiativer og forslag.

 • Alle er med: Medarbejderne opfordres til at tage initiativ og tage del i diskussionerne og beslutninger omkring sikkerhed.

 • Sikkerhedsklimagruppe: Beskæftiger sig med sikkerhed i hverdagens aktiviteter og er opmærksom på, om alle har den viden, de har brug for, og støtter hinanden i at tage sikkerhedsinitiativer.

Gode råd om at skabe en god sikkerhedskultur

 • Vis synlig sikkerhedsledelse ved jævnligt at gå sikkerhedsrunder i virksomheden og ved at ledere og mellemledere er forbilleder i dagligdagen.

 • Mellemledere skal være klædt på til at kunne handle på sikkerhedsspørgsmål, når de opstår.

 • Et særligt program, som medarbejderne skal gennemføre, kan være med til at skærpe medarbejdernes opmærksomhed om sikkerhed.

 • Skab en kultur, hvor man kan tale åbent om sikkerhedsspørgsmål - også med cheferne.

 • Alle skal tage ansvar for deres egen sikkerhed.

 • Fokuser på ansvarlighed og sørg for at udvikle viden og færdigheder både blandt ledere og medarbejdere.

 • Tal om sikkerhed ved ugentlige udviklingsmøder for at genopfriske procedurerne.

Alle skal tage ansvar

 • Få alle til at forstå, at farligt arbejde skal stoppes med det samme og først kan genoptages, når det er sikkert. Lav et slogan som for eksempel "farligt arbejde er no go".

 • Styrk deltagelsen, da det er nøglen til at styrke dialogen.

 • Medarbejderne skal udfordres til at tænke og finde løsningerne selv. Stil spørgsmål der fremmer refleksion.

Safety Observer, er en app, der kan bruges til at måle sikkerhedsniveauet på en arbejdsplads.

Kilde: Success factors for the implementation of a Zero Accident Vision (ZAV).TNO Report (TNO 2015 R11506), 2015