Søg hjælp til at tackle problemer med arbejdsmiljøet

Videncenter for Arbejdsmiljøs opgave er at formidle viden om arbejdsmiljø og kan derfor ikke rådgive om konkrete arbejdsmiljøproblemer. Men vi har her lavet en guide til, hvor du kan søge rådgivning, hvis du har brug for hjælp til at takle et konkret problem om arbejdsmiljø.

Arbejdspladsen

Tal med kolleger, ledelse eller arbejdsmiljørepræsentanten om problemet, så I kan forsøge at løse det i fællesskab.

Fagforening

Hvis du er medlem af en fagforening, kan du søge rådgivning hos dem.

Egen læge

Din læge kan henvise dig til fx en psykolog eller en arbejdsmedicinsk klinik, hvis lægen skønner, at det er det, du har behov for.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet har en call centerfunktion, der besvarer spørgsmål fra virksomheder, ansatte og andre om regler og praksis på arbejdsmiljøområdet. Call centeret har åbent mandag-torsdag fra kl. 8 til 16 og fredag fra kl. 8 til 15.
Telefon: 70 12 12 88
Tast 4, hvis du ønsker den særlige mobbehotline.

De 5 Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA’er)

Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper virksomhederne med at løse dem ved bl.a. at lave information, temamøder, uddannelse og foreslå forskning.

De 5 Branchefællesskaber er:

  • Bygge & Anlæg
  • Industri
  • Handel, Finans og Kontor
  • Transport, Turisme-Service og Jord til Bord
  • Velfærd og Offentlig administration.

Se Branchefællesskaberne fælles netsted

Arbejdsmiljørådgiverne

Arbejdsmiljørådgiverne er en brancheforening for alle. Foreningen omfatter en stor del af de autoriserede arbejdsmiljørådgivere, men henvender sig i lige så høj grad til andre arbejdsmiljørådgivere, herunder også virksomhedsinterne arbejdsmiljørådgivningsafdelinger.

Formålet med foreningen er bl.a. at udvikle og fremme en fælles etisk ramme for arbejdsmiljørådgivningen samt være bindeled mellem rådgivervirksomhederne og relevante interesseorganisationer, myndigheder og arbejdsmiljøfaglige forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Se liste med autoriserede arbejdsmiljørådgivere