Centerudvalg

NFAs bestyrelse er samtidig bestyrelse for Videncenter for Arbejdsmiljø. Bestyrelsen rådgives af et centerudvalg.

Medlemmer i centerudvalget er:

  • Arbejdsmiljøpolitisk konsulent Lisbeth Kjersgård, FH
  • Arbejdsmiljøkonsulent Ulrik Spannow. 3F
  • Chefkonsulent Christina Suhr Raby, DA
  • Chefkonsulent Preben Meier Pedersen, KL
  • Kontorchef Marianne Strøm Hansen, AT
  • Kreativ direktør Christopher Lund Christiansen, Tabularasa
  • Arbejdslivsforsker & udviklingskonsulent Ulrik Gensby, TeamArbejdsliv

Repræsentanterne for arbejdsmarkedets parter er indstillet af Arbejdsmiljørådet.

Centerudvalgets øvrige medlemmer er udpeget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bestyrelse.

For kontakt og spørgsmål vedrørende Centerudvalget kontakt:

Chef for Formidling og Udvikling Hannah Maimin Weil
Tlf. 39 16 54 94
E-mail: hmw@vfa.dk

For spørgsmål eller kontakt til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bestyrelse kontakt:

Chefsekretær Ingrid B. Lauritsen
Tlf. 39 16 52 05
E-mail: ibl@nfa.dk

Konstitueret direktør Thomas Hjortenberg
Tlf. 39 16 52 04
E-mail: thj@nfa.dk