Strategi for forskning og udvikling af arbejdsmiljø

Fondens strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø beskriver rammerne for de forskningstemaer, som Arbejdsmiljøforskningsfonden udbyder i den kommende strategiperiode. Strategien beskriver samtidig fondens mission og vision for forskning og udvikling i arbejdsmiljø.
Fondens strategi for perioden 2019 kan læses her.

Til strategien hører et appendiks, som beskriver fondens målsætninger vedrørende formidling og vidensoverførsel af forskningsresultaterne. Der lægges vægt på, at projekterne formår at publicere både i videnskabelige tidsskrifter og i et populært og bredere regi.
Appendikset kan læses her.