Arbejdstilsynet opruster med 80 medarbejdere

For første gang i mange år hyrer Arbejdstilsynet en række nye medarbejdere for at kunne implementere den politiske aftale om en ny og forbedret indsats for arbejdsmiljøet på danske arbejdspladser

Der kommer flere tilsynsførende på besøg på de danske arbejdspladser de kommende år. Nu går ansættelserne i gang. Det er en af de første synlige konsekvenser af den politiske aftale, der blev indgået i foråret om at styrke arbejdsmiljøet med 460 mio. kr. frem mod 2022.

Arbejdstilsynet slår denne uge en række jobopslag op. Når rekrutteringen er afsluttet, vil der fra 1. januar 2020 være cirka 80 flere medarbejdere i form af tilsynsførende, faglige medarbejdere og supportere rundt omkring på landets tilsynscentre og på Landskronagade i København. De skal være med til at styrke Arbejdstilsynets indsats ude på arbejdspladserne og løfte de politiske initiativer i aftalen.

Ansættelserne betyder, at Arbejdstilsynet i 2020 vil blive ca. 680 medarbejdere i forhold til ca. 600 i 2019. Det er første gang siden 2007, at Arbejdstilsynet ansætter i så stor skala. Ansættelserne foregår henover efteråret og vinteren, hvor der vil være særligt fokus på at finde tilsynsførende med de rette kompetencer til de nye brancherettede indsatser, der bliver prioriteret fra politisk side, herunder bl.a. i forhold til psykisk arbejdsmiljø.

Et stærkere og mere målrettet Arbejdstilsyn betyder større sandsynlighed for, at virksomheder med et dårligt arbejdsmiljø vil få besøg af tilsynsførende. Den politiske aftale indebærer, at Arbejdstilsynets tilsyn i højere grad målrettes de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer. Samtidig får tilsynet flere redskaber bl.a. til at håndtere dårligt psykisk arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.

Derudover skal de tilsynsførende have bedre mulighed for at vejlede virksomhederne i at undgå fysisk og psykisk nedslidning og forebyggelse af arbejdsulykker. Der skal gennemføres brancheindsatser bl.a. med fokus på det psykiske arbejdsmiljø og i brancher med risiko for kemiske påvirkninger. Desuden styrkes indsatsen mod social dumping for at bidrage til mere ordnede forhold på danske arbejdspladser.

Ledige job i Arbejdstilsynet