Hver femte dansker får hudproblemer på jobbet

Eksem eller andre hudsygdomme kan have store konsekvenser, fordi man kan være nødt til at forlade sit erhverv. Arbejdstilsynet lancerer nu en kampagne, der skal hjælpe arbejdsgivere og ansatte med at forebygge hudlidelser.

I løbet af det seneste år har en ud af fem danskere haft arbejdsrelaterede problemer med huden. Problemet er særligt stort blandt unge kvinder. Men man kan gøre meget for at forebygge hudproblemer.

Arbejdstilsynet har derfor udarbejdet to nye vejledninger, der beskriver, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at de ansatte får hudlidelser af:

  1. at arbejde med kemiske stoffer og materialer (At-vejledning nr. 12.1.2)
  2. vådt arbejde (At-vejledning nr. 12.1.1)

Vådt arbejde er arbejde, hvor den ansatte hyppigt vasker hænder eller ofte har hænderne i kontakt med vand, fødevarer, sæbe eller rengøringsmidler.

Undgå eksem – brug handsker

Mange tænker, at vand er harmløst. Men hvis man til daglig arbejder med hænderne i vand, eller ofte vasker hænder, skal man bruge handsker – uanset om der er sæbe i vandet eller ej. Vand vasker nemlig fedtet af huden, og det kan give tørre hænder, eksem og udslæt. I værste fald kan man få kronisk eksem og være nødt til at opgive sit arbejde.

Rengøringsmedarbejdere er særligt udsat for vådt arbejde. En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser, at 61 % af rengøringsassistenterne har våde eller fugtige hænder mindst ¼ af arbejdstiden.

Desværre undlader mange rengøringsmedarbejdere at bruge handsker. Derfor lancerer Arbejdstilsynet en video, der skal sætte fokus på risikoen for eksem og få flere til at bruge handsker.

Infomøder om hud og arbejde

Arbejdstilsynet inviterer desuden til 3 gratis informationsmøder om forebyggelse af hudlidelser den 22. og 24. maj. Møderne henvender sig til både virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter og andre interesserede, og er en del af en EU-kampagne om at arbejde sikkert med farlige stoffer på arbejdspladsen.

Se mere om informationsmøderne her

Læs mere

At-vejledning nr. 12.1.1 ”Vådt arbejde”

At-vejledning nr. 12.1.2 ”Hud og kemikalier”

Temasiden ”På med handsken” (BFA Service – Turisme)

Temasiden "Sund og sikker rengøring" (BFA Service – Turisme)