Kom til infomøder om hud og arbejde

En ud af fem danskere har haft arbejdsrelaterede problemer med huden i løbet af det seneste år. Men man kan gøre meget for at forebygge hudproblemer. Kom til informationsmøder hos Arbejdstilsynet i Hadsten, Kolding og København i maj.

Arbejdstilsynet inviterer til gratis informationsmøder om hud og arbejde. Møderne henvender sig til både virksomheder, arbejdsmiljørepræsentanter, arbejdsmiljøkonsulenter og andre interesserede og er en del af EU kampagnen om farlige stoffer.

Om infomøderne

En hudsygdom kan have store konsekvenser for de berørte, for de kan være nødt til at forlade deres erhverv. Det er samtidig dyrt for samfundet.

På informationsmøderne får I eksempler på, hvordan I kan forebygge hudproblemer fx i forbindelse med vådt arbejde i frisørfaget, rengøringsbranchen, hotel/restauration og pleje-omsorgsområdet, men også i andre hudbelastede brancher som metal/maskiner og nærings- og nydelsesmiddelbranchen.

Møderne holdes i:

  • Tilsynscenter Syd (Eltangvej 232 - 6000 Kolding) den 22. maj kl. 9-11
  • Tilsynscenter Nord (Over Hadstenvej 48 - 8370 Hadsten) den 22. maj kl. 15-17
  • Tilsynscenter Øst (Landskronagade 33 - 2100 Kbh. Ø) den 24. maj kl. 9-11

Se programmerne her:

Tilsynscenter Syd i Kolding

Tilsynscenter Nord i Hadsten

Tilsynscenter Øst i København Ø

Tilmelding

Tilmelding senest onsdag d. 8. maj til:

farligestoffer@thinkpr.dk

Tilmelding bedes indeholde:

  1. Navn, arbejdsplads og stilling/funktion
  2. Hvilket af arrangementerne, du vil deltage i (Kolding, Hadsten eller København)

Ved at tilmelde dig, giver du samtidig samtykke til, at du efterfølgende bliver tilsendt et anonymt spørgeskema på vegne af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur.

Billeder taget ved møderne vil evt. blive brugt til nyhedsbreve, Facebook-opslag el.lign. Personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med persondataforordningen