Se hvordan I forbereder jeres virksomhed på Arbejdstilsynets besøg. Og se hvordan I får en grøn smiley.

 

Alle virksomheder med ansatte skal ifølge loven udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). Det er arbejdsgiverens ansvar, og medarbejderne skal inddrages i processen.

I virksomheder med ti eller flere ansatte skal arbejdsgiveren etablere en arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Arbejdsmiljødrøftelsen er en vigtig del af virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Formålet er at tilrettelægge samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt.

Arbejdstilsynet har udvalgt en række At-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen Butikker.

 

Brug arbejdsmiljøvejviseren til at finde de typiske arbejdsmiljøproblemer i branchen Butikker og se, hvordan I kommer i gang med at løse dem.

Når Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i butikker er der fokus på [antal] områder, hvor der er et særligt behov for forebyggelse. Læs mere om fokusområderne og de BFA-vejledninger og værktøj, som BFA Handel har udvalgt for at understøtte virksomhedernes arbejde med fokusområderne.

 

Oversigt over de brancher, der indgår i branchegruppen