Stoffer og materialer

Der findes to typer af brugsanvisninger for farlige stoffer og materialer: Sikkerhedsdatablade (på dansk), som leverandøren skal levere sammen med de farlige stoffer og materialer. Og arbejdspladsbrugsanvisninger, som arbejdsgiveren skal udarbejde, hvis der er medarbejdere, der arbejder med farlige stoffer og materialer. 

Læs mere om arbejdspladsbrugsanvisninger til stoffer og materialer

Maskiner og tekniske hjælpemidler

Maskiner, stilladser, byggeelementer og andre tekniske hjælpemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning, der oplyser om farer ved hjælpemidler samt om de sikkerhedsforanstaltninger, man skal træffe, når man bruger hjælpemidler, herunder om nødvendigt brug af personlige værnemidler. 

Personlige værnemidler

Også personlige værnemidler skal leveres med en dansk brugsanvisning.