AMID: Academy for Migration Studies in Denmark
Home
Danish Version
Organization and Staff
Research
Activities
Publications and Dissemination
Vacancies and Fellowships
Links and Resources
Contact AMID
Publications and Dissemination
AMID Working Paper Series

  In this section:

AMID Working Paper Series is available here for free download.


1/2001

Morten Ejrnæs
Integrationsloven – en case, der illustrerer etniske minoriteters usikre medborgerstatus


2/2001
 

Tomas Hammar

The Ugly Duckling and the Academy


3/2002
 

Jeffrey H. Cohen

Social Responses to Migration among Rural Oaxacans: Outcomes in Sending and Receiving Communities


4/2002

Bülent Diken

Justification and Immigration in the Network Society – A New Ambivalence?


5/2002

Ulf Hedetoft

Discourses and Images of Belonging: Migrants between "New Racism", Liberal Nationalism and Globalization


6/2002

Ulla Holm
The Implication of the Concept of the French State-Nation and "Patrie" for French Discourses on (Maghrebi) Immigration


7/2002

Peder J. Pedersen
Arbejdsmarkedsintegration, arbejdsmarkedspolitik og overførselsindkomster – forskningsmæssig viden om immigration fra mindre udviklede lande siden 1980


8/2002

Shahamak Rezaei
Indvandrerejede virksomheder


9/2002

Margit Helle Thomsen og Mette Moes
Kompetencer mellem kulturalisering og mangfoldighed. Om brugen og bedømmelsen af etniske minoriteters kompetencer og ressourcer på det danske arbejdsmarked


10/2002

Vibeke Jakobsen
Uddannelse og danskkundskaber. Om uddannelse og danskkundskabers betydning for etniske minoriteters integration i det danske samfund


11/2002

Helena Skyt Nielsen
Uddannelsesvalg og den sociale arvs betydning – med særlig fokus på efterkommere


12/2002

Jill Mehlbye
Valg af uddannelse og kommunernes vejledning ved overgang fra uddannelse til erhverv


13/2002

Anna Piil Damm
Etniske minoriteters bosætning og flytninger – de seneste 20 års økonomisk-kvantitative forskningsresultater


14/2002

Sølvi Karin Børresen

Boligmæssig segregering. Hvad er årsagen til, at flygtningen og indvandrere bor koncentreret i de belastede boligområder?


15/2002

Eskil Heinesen
Effekter af boligmæssig segregering


16/2002

Inger Koch-Nielsen og Ivan Christensen
Effekten af den boligsociale indsats over for indandrere og flygtninge


17/2002

Jørgen Goul Andersen
Danskernes holdninger til indvandrere. En oversigt


18/2002

Morten Ejrnæs
Etniske minoriteters tilpasning til livet i Danmark - forholdet mellem majoritetssamfundet og etniske minoriteter


19/2002

Flemming Mikkelsen
Indvandrere og civilsamfund. En forskningsoversigt vedrørende etniske minoriteters deltagelse i civilsamfundet samt kulturmødet mellem minoriteter og danskere på arbejdspladsen, i boligområder og i foreninger


20/2002

Lise Togeby
Etniske minoriteters deltagelse i demokratiske processer, herunder politiske partier, valg og offentlig debat


21/2002

Garbi Schmidt
Betydningen af familieformer og familietradition for integrationsprocesserne


22/2002

Viggo Mortensen
Betydningen af religion og religiøsitet for integrationsprocesserne


23/2002

Anne Holmen
Betydningen af sprog, tosprogethed og sprogligt bårne kulturformer for integrationsprocesserne


24/2002

Flemming Røgilds
Et nyt dansk råstof? Forskning i etniske minoritetsunge fra 1980-2001


25/2002

Bolette Moldenhawer
Skolen – en nøgle til integration af etniske minoritetsbørn?


26/2002

Jørgen Chr. Nielsen
Etniske minoritetsbørns skolepræstationer og danskkundskaber – Konklusioner og perspektiver fra tre forskningsrapporter på i alt 800 sider


27/2002

Peter Seeberg
Unge indvandreres integration, herunder integration gennem gymnasiet, fritidsaktiviteter, kærester mv.


28/2002

Anne Nielsen
Sundhedsvæsenet og de etniske minoriteter


29/2002

Marianne Skytte
Sociale indsatser i forhold til de allersvageste blandt de etniske minoriteter


30/2002

Søren C. Winter
Kommunernes integrationsindsats efter den ny integrationslov


31/2003

Ruth Emerek
Integration – eller inklusion? Den danske diskussion om integration


32/2003


Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen
"Camping" as a Contemporary Strategy – From Refugee Camps to Gated Communities

 


33/2003


Mikkel Rytter

"Én som os" - ægteskaber blandt pakistanere i Danmark

 


34/2004

 

Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen
Becoming Abject - Rape as a Weapon of War


35/2004

 

Joanne van Selm
The EU as a Global Player in the Refugee Protection Regime


36/2004

 

Tordis Borchgrevink
Dishonourable Integration: Between Honour and Shame

37/2005


Bjørg Colding

A dynamic analysis of educational progression: Comparing children of immigrants and native Danes

38/2005

Ettore Recchi

Migrants and Europeans: An Outline of the Free Movement of Persons in the EU

39/2005

Sara Kalm

Migration Control Policies as Spatial Organization - mobility, power and geopolitical imaginations

40/2005

Dorthe Staunæs

Zombies and Clones in Diversity Management

41/2005


Charles Westin

Diversity, National Identity and Social Cohesion

42/2005


Nauja Kleist & Peter Hansen

The Big Demonstration - A study of transborder political mobilisation

43/2005

Tuomas Martikainen

Religion, Immigrants and Integration

44/2005

Kirsten Hvenegård-Lassen

Realistic Grown-Ups? A comparative analysis on how the formation of an integrated subject is conceived in Sweden and Denmark

45/2005

Poul Chr. Mathiessen

The Demography of the Middle East and North Africa in a Global Context

46/2005

Hakan G. Sicakkan

How is a Diverse European Society Possible? An Exploration into New Public Spaces in Six European Countries

47/2005


Jørgen Clausen
The Dramatic Drop in Fertility in Iran


48/2006


Jan Ekberg

Immigration to the Welfare State. Is it a Burden or a Contribution? The Case of Sweden.

49/2006

Jens Lintrup
Middle Eastern and North African Cultures - Barriers to Industrial Growth?


50/2006

Simon Turner

Inside-Outside: Political Transformation in Burundi and its Diaspora

51/2006

Anika Liversage

The Interrelation of Trajectory and Identity - the re-education of a high-skilled immigrant

52/2006

Thomas Gammeltoft-Hansen

Filtering Out the Risky Migrant
Migration control, risk theory and the EU

53/2006

Jørgen Goul Andersen

Immigration and the Legitimacy of the Scandinavian Welfare State: Some Preliminary Danish Findings

54/2006

Birgitta Frello

Cultural Hybridity - Contamination or Creative Transgression?

55/2006

Ragnhild Ihle

Social Work as Guide to Refugee Integration – from needs to individual planning programs

56/2006

Ariane B. Kelleris

The Relationship between Frequent Relocation and Childhood/Youth Behaviour

57/2006


Jette Kofoed

Selecting the Team. Doing Whiteness and Masculinity


58/2006


Mine Üçok
Transnational Consumption Practices for Social Mobility: A Study of Turkish Immigrants in Denmark59/2006

Rashmi Singla

The Formation of Intimate Partnerships among Ethnic Minority Youth in Denmark: Generational Relationships & Religious Endogamy

60/2006


Christer Gerdes & Eskil Wadensjö
Immigration and the Welfare State: Some Danish Experiences

61/2006

Mette Moes
Kulturens nåleøje - en sociokulturel analyse af beskæftigelsesbarrieren blandt etniske minoriteter og andre udsatte grupper
62/2007 Clarissa Berg & Peter Hervik
“Muhammedkrisen” – en politisk kamp i dansk journalistik
63/ 2008

Helene Pristed Nielsen

Etniske minoritetskvinders medborgerskab i Danmark


 

 

 

 
Top of Page

 Organization & Staff | Research | Activities | Publications & Dissemination
Vacancies & Fellowships | Links & Resources | Contact AMID | Home

 

© 2003-2007, AMID: Academy for Migration Studies in Denmark
***This website is no longer updated***